ਬੰਦ ਕਰੋ

ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ

ਵਿਭਾਗੀ ਕ੍ਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਅਲੱਗ ਕਰੋ

ਫਿਲਟਰ

ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ
ਨਾਮ ਅਹੁਦਾ ਈ-ਮੇਲ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਲੈਂਡਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਫੈਕਸ ਨੰਬਰ ਪਤਾ
ਆਈ.ਜੀ, ਬਠਿੰਡਾ ਆਈ.ਜੀ, ਬਠਿੰਡਾ 0164-2213025
ਸੀਨੀਅਰ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਆਫ ਪੁਲਿਸ ਬਠਿੰਡਾ ਸੀਨੀਅਰ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਆਫ ਪੁਲਿਸ ਬਠਿੰਡਾ 0164-2219100
ਐਸ.ਪੀ. (ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਪੁਲਿਸ ਡੀ) ਬਠਿੰਡਾ ਐਸ.ਪੀ. (ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਪੁਲਿਸ ਡੀ) ਬਠਿੰਡਾ 0164-2217900
ਐਸ.ਪੀ. (ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਪੁਲਿਸ ਹੋਮ) ਬਠਿੰਡਾ ਐਸ.ਪੀ. (ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਪੁਲਿਸ ਹੋਮ) ਬਠਿੰਡਾ 0164-2219500
ਐਸ.ਪੀ. (ਸਿਟੀ) ਬਠਿੰਡਾ ਐਸ.ਪੀ. (ਸਿਟੀ) ਬਠਿੰਡਾ 0164-2216700
ਐਸ.ਪੀ.ਅਪਰਾਧ ਐਸ.ਪੀ.ਅਪਰਾਧ 0164-2213310
ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ, ਬਠਿੰਡਾ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ, ਬਠਿੰਡਾ 0164-2214697