ਬੰਦ ਕਰੋ

NGT ਕੇਸ – 2022 ਦਾ OA 378- ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਅਤੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ ਪਾਰਕ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਕਵਰ ਦੇ ਵੇਰਵੇ

NGT ਕੇਸ – 2022 ਦਾ OA 378- ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਅਤੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ ਪਾਰਕ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਕਵਰ ਦੇ ਵੇਰਵੇ
ਸਿਰਲੇਖ ਮਿਤੀ View / Download
NGT ਕੇਸ – 2022 ਦਾ OA 378- ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਅਤੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ ਪਾਰਕ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਕਵਰ ਦੇ ਵੇਰਵੇ 25/04/2024 ਦੇਖੋ (3 MB)