ਬੰਦ ਕਰੋ

ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ PACL ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੀਜ਼ ‘ਤੇ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ

ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ PACL ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੀਜ਼ ‘ਤੇ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ
ਸਿਰਲੇਖ ਵਰਣਨ ਤਾਰੀਖ ਸ਼ੁਰੂ ਅੰਤ ਦੀ ਮਿਤੀ ਮਿਸਲ
ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ PACL ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੀਜ਼ ‘ਤੇ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ

ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ PACL ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੀਜ਼ ‘ਤੇ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ

19/09/2023 25/09/2023 ਦੇਖੋ (359 KB)