ਬੰਦ ਕਰੋ

ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਸੋਧੀਆਂ ਤਾਰੀਖਾਂ ਅਤੇ ਪੀ ਐਸ ਆਰ ਐੱਲ ਐੱਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਇੰਟਰਵਿਊ

ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਸੋਧੀਆਂ ਤਾਰੀਖਾਂ ਅਤੇ ਪੀ ਐਸ ਆਰ ਐੱਲ ਐੱਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਇੰਟਰਵਿਊ
ਸਿਰਲੇਖ ਵਰਣਨ ਤਾਰੀਖ ਸ਼ੁਰੂ ਅੰਤ ਦੀ ਮਿਤੀ ਮਿਸਲ
ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਸੋਧੀਆਂ ਤਾਰੀਖਾਂ ਅਤੇ ਪੀ ਐਸ ਆਰ ਐੱਲ ਐੱਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਇੰਟਰਵਿਊ

PSRLM ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਰਤੀ ਲਈ ਸੋਧੇ ਗਏ ਮਿਤੀ ਬਾਰੇ ਨੋਟਿਸ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ, ਸਿਲੇਬਸ ਆਦਿ ਦੀ ਸੂਚੀ

18/07/2019 29/07/2019 ਦੇਖੋ (653 KB)