ਬੰਦ ਕਰੋ

ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ

ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ
ਸਿਰਲੇਖ ਵਰਣਨ ਤਾਰੀਖ ਸ਼ੁਰੂ ਅੰਤ ਦੀ ਮਿਤੀ ਮਿਸਲ
SGPC ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਲਈ ਸਮਾਂ-ਸੂਚੀ ਅਤੇ ਫਾਰਮ ਨੰਬਰ 1

SGPC ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਲਈ ਸਮਾਂ-ਸੂਚੀ ਅਤੇ ਫਾਰਮ ਨੰਬਰ 1

15/11/2023 03/05/2024 ਦੇਖੋ (3 MB) Form No 1 (602 KB)
ਪੁਰਾਲੇਖ