ਬੰਦ ਕਰੋ

ਭਰਤੀ

ਭਰਤੀ
ਸਿਰਲੇਖ ਵਰਣਨ ਤਾਰੀਖ ਸ਼ੁਰੂ ਅੰਤ ਦੀ ਮਿਤੀ ਮਿਸਲ
ਮਨਰੇਗਾ ਅਧੀਨ ਵਧੀਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਫਸਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਚੁਣੇ ਗਏ ਉਮੀਦਵਾਰ.

ਮਨਰੇਗਾ ਅਧੀਨ ਵਧੀਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਫਸਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਚੁਣੇ ਗਏ ਉਮੀਦਵਾਰ.

24/09/2020 02/10/2020 ਦੇਖੋ (175 KB)
ਪੁਰਾਲੇਖ