ਬੰਦ ਕਰੋ

ਈ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਸੇਵਾ

ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਾਗਰਿਕ ਸਬੰਧਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾਓ

ਵਿਜ਼ਿਟ: http://edistrict.punjabgovt.gov.in/EDA/Punjabi/Landing.aspx

ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ

ਸਥਾਨ : ਡੀ. ਸੀ. ਦਫਤਰ | ਸ਼ਹਿਰ : ਬਠਿੰਡਾ | ਪਿੰਨ ਕੋਡ : 151001