ਬੰਦ ਕਰੋ

ਗੱਲਬਾਤ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਠਿੰਡਾ ਸ੍ਰੀ. ਸ਼ੌਕਤ ਅਹਿਮਦ , ਆਈਏਐਸ ਸੰਸਦ ਟੀਵੀ ‘ਤੇ ਅਭਿਨਵ ਪਹਿਲ 2.0 ਵਿੱਚ : ਹਰ ਘਰ ਜਲ ਬਠਿੰਡਾ

ਗੱਲਬਾਤ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਠਿੰਡਾ ਸ੍ਰੀ. ਸ਼ੌਕਤ ਅਹਿਮਦ , ਆਈਏਐਸ ਸੰਸਦ ਟੀਵੀ ‘ਤੇ ਅਭਿਨਵ ਪਹਿਲ 2.0 ਵਿੱਚ : ਹਰ ਘਰ ਜਲ ਬਠਿੰਡਾ