ਬੰਦ ਕਰੋ

ਜਾਇਦਾਦ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਆਨਲਾਈਨ

ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਦਰਜ਼ ਕਰੋ.

ਵਿਜ਼ਿਟ: https://igrpunjab.gov.in/

ਆਨਲਾਈਨ

ਸਥਾਨ : IGR ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ | ਸ਼ਹਿਰ : ਬਠਿੰਡਾ | ਪਿੰਨ ਕੋਡ : 151001