Close

Sh. Khushdil Singh Sandhu, PCS

SDM Office Phul

Email : sdmrampuraphul[at]gmail[dot]com
Designation : SDM Rampura
Phone : 91-1651-248225