Close

Sh. Varinder Singh, PCS

SDM Office Talwandi Sabo

Email : sdmtsabo[at]yahoo[dot]com
Designation : SDM Talwandi Sabo
Phone : 91-1655-220241